Pes Plano Transversus er et skoproblem

Fotens adapsjon til all slags underlag er metatarsalknoklenes evnte til compliance til underlaget.

Man har lenge vært fortrolig med et kjent fotproblem som pes plano transversus, men forskningen som er beskrevet i Surgery of the foot (Mann og Mosby) bekrefter at denne tilstanden ikke eksisterer (dette bekreftes også ved andre undersøkelser), og begrunnes slik: ” Det blir ofte sagt til en pasient med smerter og callositeter under metatarsalhodene at de lider av tverrplattfot. studerer vi fotens transversale bue, finner vi at den hele tiden varierer, fordi fotrots- og metararsalknokler er fleksible i forhold til hverandre. I hvile er det definerte buer i fotrot og noe lengre distalt, men ved metatarsalhodene derimot er buen utslettet. Metatarsalhodene befinner seg på en jevn linje, og de belastes jevnt. Slike plager skyldes derfor ikke tverrplattfot, for den er normal. De skyldes derimot at lidelser i forfoten har redusert metatarsalenes bevegelighet, slik at de enkelte metatarsalhodet blir utsatt for abnormt trykk”. Ut fra denne beskrivelsen så vil man lett forstå at konkaviteter i skoen forparti, og metatarsalknoklenes mobilitet og compliance til underlaget gir feilstilling av metatarsalhodene i en konkav posisjon, man snakker nå om en skorelatert tverrplattfot.

Behandlingen av skorelatert pes plano transversus ligger i sko med liten eller ingen konkavitet. Konkaviteten i skoen kan kompanseres med en innleggsåle som tilpasses konkaviteten i skoen.

 

Ref: Meny: 4.6.3, og anbefalte innleggsåler.