BIOMEKANISK TERAPI

 

Det vil bli satt opp nye kurs i Biomekanisk Terapi høsten 2014. Nye manueler er under utarbeidelse, og instruktører under  opplæring.

 


 

BIOMEKANISK TERAPI DEL 2 27-28 JUNI 2013

KURSSTED: KRISTIANDSAND. OPPSTART: 27-28 JUNI 2013

BIOMEKANISK TERAPI DEL 1 23-24 MAI 2013

KURSSTED: KRISTIANDSAND. OPPSTART: 23-24 MAI 2013

Dette kurset er delt i tre deler (del 1 til 3) har du gjennomført alle tre delene sammen med brevbesvarelse gir dette utdannelsen til Bedriftsterapeut.

BIOMEKANISK TERAPI DEL 2

KURSSTED: DRAMMEN. OPPSTART LØRDAG 9 OG SØNDAG 10 MARS.

BIOMEKANISK TERAPI DEL 1

KURSSTED: DRAMMEN. OPPSTART: LØRDAG 16 OG SØNDAG 17 FEBRUAR 2013

Dette kurset er delt i tre deler (del 1 til 3) har du gjennomført alle tre delene sammen med brevbesvarelse gir dette utdannelsen til Bedriftsterapeut.

KURS FOR THE BELGIAN FEDERATION OF ORTHOPEDICS 24. JANUAR 2013 I BRUSSEL

 KURSTITTEL: How to prevent and treat non-specific foot problems from a prospective view?

KURS FOR PODOARTRISTER 31. OKTOBER I EINDHOVEN (NEDERLAND)

KURSTITTEL: How to prevent and treat non-specific foot problems from a prospective view?